Forskrift om motorseilfly (BSL D 4-6)

DatoFOR-1983-10-05-4605
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.11.1983
Sist endretFOR-2014-10-28-1361, FOR-2014-09-23-1242 fra 13.11.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-7, LOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§6-2, LOV-1993-06-11-101-§6-3§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4,
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorseilfly (BSL D 4-6)

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartsverket 5. oktober 1983 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1, § 9-1 og § 15-4, jf. § 4-7 første ledd, § 6-2 første ledd og § 6-3, jf. forskrift 11. mars 1994 nr. 202 om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 april 1994 nr. 303, 28 okt 2014 nr. 1361, 23 sep 2014 nr. 1242.
Oppheves ved forskrift 28 nov 2015 nr. 1365 (i kraft 8 april 2018).

I 

1 Definisjoner

Definisjoner er angitt i BSL D 0-9.

2 Gyldighetsområde

Denne forskrift gjelder bruk av motorseilfly innenfor norsk område og for norsk motorseilfly utenfor norsk område når dette er forenlig med fremmed rett. Forskriften gjelder likevel ikke bruk av motorseilfly som er regulert i forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.

Anm.:Motorseilfly skal ha luftdyktighetsbevis og registreringsbevis og forsikring skal være tegnet i samsvar med luftfartsloven og tilhørende forskrifter.
3 Generelt
3.1 Et motorseilfly skal være bygget i samsvar med de normer som gjelder for seil- og motorseilfly og ha flygeegenskaper som et seilfly.
3.2 Forskrift om bruk av seilfly gjelder tilsvarende for bruk av motorseilfly.
4 Krav til utøver

Fører av motorseilfly skal:

4.1 Dokumentere å ha gjennomgått opplæring godkjent av Luftfartsverket for flyging med vedkommende type motorseilfly.
4.2 Være innehaver av flygersertifikat utstedt av Luftfartsverket eller flygebevis utstedt av organisasjon godkjent av Luftfartsverket. Sertifikatet/beviset skal være gyldig for angjeldende type/klasse motorseilfly.
Anm.:Luftfartsverket har godkjent Norsk Aero Klubbs (NAK) opplæring i flyging med motorseilfly (jf. pkt. 4.1), og NAKs flygebevis for seilfly utvidet til angjeldende type motorseilfly gjelder som dokumentasjon for pkt. 4.1.

NAKs flygebevis for seilfly utvidet til startmetode motorseilfly gjelder som dokumentasjon for pkt. 4.2.

5 Materiell og vedlikehold
5.1 Motorseilfly skal være typegodkjent av luftfartsmyndigheten i produksjonslandet og leveres med gyldig luftdyktighetsbevis og flygehåndbok. Luftdyktighetsbeviset skal ikke være eldre enn 60 dager, innen Skandinavia 12 måneder.
5.2 Vedlikehold, ettersyn og reparasjon skal utføres i samsvar med Luftfartsverkets bestemmelser, jf. BSL B 3-2.
0Endret ved forskrifter 28 okt 2014 nr. 1361, 23 sep 2014 nr. 1242 (i kraft 13 nov 2014).

II

Forskriften trer i kraft den 1. november 1983.