Forskrift om frådrag i inntekt om bord ved utrekning av sjømannsskatt frå og med trekkåret 1984.

DatoFOR-1983-10-13-1571
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1983 799
Ikrafttredelse13.10.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1947-03-21-2-§4.
Kunngjort
KorttittelForskrift om sjømannsskatt i 1984

Fastsett av Finans- og tolldepartementet 13. oktober 1983 med heimel i lov 21. mars 1947 nr. 2 § 4 om skattlegging av sjømenn. 

Ved utrekning av sjømannsskatt frå og med trekkåret 1984 skal månadsfrådraget for utgifter som knyter seg til tenesta om bord vera kr 790.