Vedtak om at tjenestetvistloven gjøres gjeldende for undervisningspersonale ved helsefaghøgskoler som fremtidig skal bli statlige.

DatoFOR-1983-10-28-1588
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1983 814
Ikrafttredelse28.10.1983
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-07-18-2-§1.
Kunngjort
KorttittelForskr. om tjenestetvistl. ved helsefaghøgskoler

Fastsatt ved kgl.res. av 28. oktober 1983. Fremmet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet. (Ved resolusjon 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, senere til Kommunal- og moderniseringsdepartementet). 

Undervisningspersonale ved de helsefaghøgskoler som fremtidig skal bli statlige omfattes av lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister. Kultur- og vitenskapsdepartementet fastsetter hvilke skoler dette gjelder.