Forskrift om avrunding av formue, inntekt og fradrag m.v. ved ligningen.

DatoFOR-1984-03-05-1259
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1984 575
Ikrafttredelse05.03.1984
Sist endretFOR-2004-09-01-1231 fra 01.01.2004
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§8-7 jf FOR-1984-03-05-3450
Kunngjort
KorttittelForskrift om avrunding ved ligningen

Fastsatt av Skattedirektoratet 5. mars 1984 med hjemmel i ligningsloven § 8-7, jfr. delegeringsvedtak 5. mars 1984 nr. 3450 fra Finansdepartementet. Endret 16. mai 1989 nr. 349, 16. mars 1994 nr. 223, 1 sep 2004 nr. 1231.

§ 1.Enhver post som fastsettes i eget beløp som grunnlag for maskinell skatteberegning mv. avrundes til nærmeste hele krone, herunder slik at beløp med desimaltall 5 avrundes oppover. Dette gjelder med mindre annet følger av særskilte avrundingsregler i skattelovgivningen.
0Endret ved forskrift 1 sep 2004 nr. 1231 (med virkning fra 1 jan 2004).
§ 2.Fastsettelser ved statsskatteligningen fremkommer for forskuddspliktige som summen av nettofastsettelser ved kommuneskatteligningen, eventuelt med andre tillegg. Statsskattefastsettelser for andre skattepliktige avrundes etter § 1.

Det samme gjelder skatte- og avgiftsbeløp.

0Endret ved forskrift 1 sep 2004 nr. 1231 (med virkning fra 1 jan 2004).
§ 3.Disse avrundingsregler gjelder også når nettoansettelse og skatter utregnes manuelt, slik at virkningen blir den samme som ved maskinell skatteberegning.
§ 4.Ved beregning av årets skattlagte kapital i aksjeselskap pr 1. januar 1994 og senere, skal det beregnede beløp avrundes opp eller ned til nærmeste hele krone. Beregning av RISK-beløp avrundes opp eller ned til nærmeste øre.
0Endret ved forskrift 16 mars 1994 nr. 223
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks, og gis virkning fra 1. januar 1984.

Fra samme dato oppheves forskrift av 30. desember 1976.