Forskrift om unntak fra klageadgangen i saker avgjort av Norges Eksportråd.

DatoFOR-1984-03-30-936
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1984 284
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§28
Kunngjort
KorttittelForskrift om unntak fra klageadgang

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 30. mars 1984 i medhold av forvaltningsloven § 28 tredje ledd. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet.

I

Avgjørelser som Norges Eksportråd har truffet vedrørende støtte til norske bedrifters eksportvirksomhet og internasjonaliseringsfremstøt, er ikke gjenstand for klage.