Forskrift etter lov om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging.

DatoFOR-1984-04-13-838
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1984 281
Ikrafttredelse04.06.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift etter DSKL

Fastsatt ved kgl.res. av 13. april 1984. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Med hjemmel i § 9 nr. 2 i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging fastsettes følgende forskrift om vilkår for skattefrihet etter lovens § 7, fjerde ledds annet punktum:

Vilkårene for skattefrihet etter § 7, fjerde ledds annet punktum skal anses oppfylt bare når kostprisen for det nye driftsmiddel overstiger anvendt fondsbeløp samt tilskudd fra Distriktenes utbyggingsfond med et beløp som tilsvarer det som kreves fritatt for beskatning.