Forskrift om frådrag i inntekt om bord ved utrekning av sjømannsskatt frå og med trekkåret 1985.

DatoFOR-1984-10-09-1752
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1984 s 901
IkrafttredelseFra og med trekkåret 1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1947-03-21-2-§4.
Kunngjort
KorttittelForskrift om sjømannsskatt i 1985

Med heimel i lov om skattlegging av sjømenn 21. mars 1947 nr. 2 § 4 nr. 1 bokstav a, har Finans- og tolldepartementet 9. oktober 1984 gjeve følgende forskrift:

Ved utrekning av sjømannsskatt frå og med trekkåret 1985 skal månadsfrådraget for utgifter som knyter seg til tenesta om bord vera kr. 810.