Forskrift om overgangsregler - endringer av utbyggingsområdene etter distriktsskatteloven.

DatoFOR-1984-10-19-1759
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1984 s 905
Ikrafttredelse19.10.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§9.
Kunngjort
KorttittelForskrift om overgangsregler etter DSKL

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 19. oktober 1984. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Med hjemmel i § 9 nr. 2 i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging, vedtas overgangsregler til Kronprinsregentens resolusjon av 10. februar 1984: 

Overgangsreglene skal lyde:

Skattytere som drev næringsvirksomhet ved utgangen av 1983 i kommunene Austrheim, Radøy, Lindås og Etne i Hordaland fylke, Forsand i Rogaland fylke, Iveland i Aust-Agder fylke og Flå, Gol, Hol, Nes og Ål i Buskerud fylke, og som har avsetninger etter distriktsskatteloven for inntektsåret 1983 eller tidligere år, kan innen utgangen av 1985 nytte disse avsetninger til investering i næringsvirksomhet i samme kommune uten særskilt samtykke etter distriktsskattelovens § 1, fjerde ledd.

II

Overgangsreglene trer i kraft straks.