Forskrift om fritak for plikt til å sende årsoppgjør ved utleie av fast eiendom.

DatoFOR-1984-12-04-2280
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1985 3
Ikrafttredelse04.12.1984
Sist endretFOR-2007-12-19-1597
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-4, FOR-1984-03-05-3450, FOR-1991-10-24-742
Kunngjort
KorttittelForskr. om fritak for årsoppgjør ved utleie

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 4. desember 1984 med hjemmel i ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24 § 4-4 nr. 6, jfr. delegeringsvedtak av 5. mars 1984 nr. 3450 fra Finansdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2000 nr. 1571, 19 des 2007 nr. 1597.

§ 1.Utleier av bolig- eller fritidseiendom hvor leieinntektene er skattefrie fritas fra å sende inn årsoppgjør.
0Endret ved forskrifter 22 des 2000 nr. 1571 (fom inntektsåret 2000), 19 des 2007 nr. 1597.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks, og gis virkning fra 1. januar 1984.
0Endret ved forskrift 22 des 2000 nr. 1571 (fom inntektsåret 2000, tidligere § 3).