Forskrift om etablering av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og Statens bygningstekniske etat. Nedleggelse av Statens branninspeksjon og Statens sprengstoffinspeksjon.

DatoFOR-1984-12-14-2044
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1984 s 1176
Ikrafttredelse01.01.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om etablering av branndirektorat mv

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 14. desember 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I

Statens branninspeksjon og Statens sprengstoffinspeksjon nedlegges med virkning fra 1. januar 1985. Fra samme tidspunkt opprettes to nye etater:

1.Direktoratet for brann og eksplosjonsvern. Direktoratet lokaliseres i Tønsberg.
2.Statens bygningstekniske etat. Etaten lokaliseres i Oslo.

II

De oppgaver som etter gjeldende lovgivning er lagt til, og de fullmakter og retningslinjer for saksbehandlingen som Kommunal- og arbeidsdepartementet har gitt til

1.Statens sprengstoffinspeksjon, overføres til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.
2.Statens branninspeksjon, overføres til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern i saker som vedrører brannvern og til Statens bygningstekniske etat i bygningstekniske saker.

Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1985.