Forskrift om unntak fra arbeidstidsregler for arbeid ved teater og opera.

DatoFOR-1985-02-08-293
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1985 s 103
Ikrafttredelse08.02.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§41 jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om arbeidstid ved teater/opera

Fastsatt ved kgl.res. av 8. februar 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av arbeidsmiljølovens § 41 annet ledd gis det samtykke til følgende særregler for arbeid ved teatre og opera:

1.I tillegg til det som er fastsatt om nattarbeid i § 42 k) og i kgl.res. av 17. juni 1977 og 29. juni 1979 gis det adgang til å holde prøver utover kl. 21.00 i samsvar med inngått avtale mellom partene.
2.Det innføres adgang til å nytte overtidsarbeid utover de tilfellene som nevnes i § 49 nr. 1 når to skiftmannskap må delta i de avsluttende prøvene for å gjøre seg kjent med dekorasjonsskift, lyssetting m.v. og når andre stillingshavere må gjøre seg kjent med forestillingen.
3.Bestemmelsen om ukentlig fritid i § 51 nr. 3 jfr. § 54 gis følgende tillegg: Når fritiden legges til søndagsdøgnet, kan den gå over i ny uke uten at perioden på 36 timer anses avbrutt.

Endringene trer i kraft straks.