Forskrift etter luftfartsloven - utenlandsk luftfartøy innenfor norsk område.

DatoFOR-1985-03-29-699
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1985 284
Ikrafttredelse22.05.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1960-12-16-1-§69, jf LOV-1993-06-11-101-§6-9 jf LOV-2005-06-03-35
Kunngjort
KorttittelForskrift etter luftfartsloven

Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1985. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 nr. 1 gis samme lovs § 69 anvendelse også for utenlandsk luftfartøy innenfor norsk område.