Forskrift om frådrag i inntekt om bord ved utrekning av sjømannsskatt frå og med trekkåret 1986.

DatoFOR-1985-10-08-1806
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1985 s
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1947-03-21-2-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om sjømannsskatt i 1986

Gjeve av Finansdepartementet 8. oktober 1985, med heimel i lov av 21. mars 1947 nr. 2 om skattlegging av sjømenn § 4 nr. 1 bokstav a. 

Ved utrekning av sjømannsskatt frå og med trekkåret 1986 skal månadsfrådraget for utgifter som knyter seg til tenesta om bord vera kr 860.