Omorganisering av Bergvesenet.

DatoFOR-1985-11-29-1994
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1985 s 1223
Ikrafttredelse16.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelOmorganisering av Bergvesenet

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 29. november 1985. Fremmet av Industridepartementet.

I

Med unntak av Svalbard og Jan Mayen samles landets bergmesterdistrikter til ett distrikt med ett embetskontor ledet av en bergmester. Embetet plasseres i Trondheim.

II

Omorganiseringen gjennomføres trinnvis fra det tidspunktet Industridepartementet bestemmer.