Forskrift om inndeling av riket i politilandsdeler m.v.

DatoFOR-1986-01-31-226
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1986 s 90
Ikrafttredelse19.03.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3 jf LOV-1995-08-04-53-§16, LOV-1995-08-04-53-§31
Kunngjort
KorttittelForskrift om politilandsdeler m.v.

Fastsatt ved kgl.res. av 31. jan. 1986. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I medhold av lov om politiet av 13. mars 1936 nr. 3 § 3 annet ledd nr. 2 inndeles riket i følgende politilandsdeler: 

landsdel Østlandet, som omfatter politidistriktene Oslo, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Follo, Romerike, Kongsvinger, Hamar, Østerdal, Gudbrandsdal, Vestoppland, Ringerike, Asker og Bærum, Drammen, Kongsberg, Nord-Jarlsberg, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Skien, Telemark, Notodden, Rjukan og Kragerø. 

landsdel Agder/Rogaland, som omfatter politidistriktene Arendal, Kristiansand, Vest-Agder, Rogaland, Stavanger og Haugesund. 

landsdel Vestlandet, som omfatter politidistriktene Hardanger, Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane. 

landsdel Midt-Norge, som omfatter politidistriktene Sunnmøre, Romsdal, Nordmøre, Uttrøndelag, Trondheim, Inntrøndelag og Namdal. 

landsdel Nord-Norge, som omfatter politidistriktene Helgeland, Rana, Bodø, Narvik, Lofoten og Vesterålen, Senja, Troms, Vest-Finnmark, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger.

Følgende politimestre er landsdelspolitimester: 

Politimesteren i Oslo for landsdel Østlandet,

Politimesteren i Kristiansand for landsdel Rogaland/Agder,

Politimesteren i Bergen for landsdel Vestlandet,

Politimesteren i Trondheim for landsdel Midt-Norge,

Politimesteren i Tromsø for landsdel Nord-Norge.

Etter begjæring fra en politimester i landsdelen eller etter pålegg fra Justisdepartementet eller overordnet påtalemyndighet kan landsdelspolitimesteren innenfor gitte begrensninger beordre tjenestemenn til nærmere angitt og tidsbestemt tjeneste i et annet politidistrikt innenfor landsdelen.

Justisdepartementet gis fullmakt til å treffe nærmere bestemmelser med hjemmel i politilovens § 3 annet ledd nr. 3 og 4.

Justisdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser for iverksetting og instrukser for landsdelsordningen for politiet.