Forskrift for stevneveterinærassistent ved totalisatorløp og ridestevner

DatoFOR-1987-02-16-3898
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.03.1987
Sist endretFOR-2010-08-06-1147
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-07-01-3, FOR-1982-11-19, LOV-2009-06-19-97-§26, FOR-2010-06-11-814,
Kunngjort
KorttittelForskrift om stevneveterinærassistent

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 16. februar 1987 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 og lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator og kgl.res. 19. november 1982.
Endringer: Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.

§ 1.Stevneveterinærassistenten skal være fylt 18 år.
§ 2.Stevneveterinærassistenten skal være en uhildet person som ikke kan komme i interessekonflikt ved utføring av arbeidet. Selskapets/klubbens bestemmelser/reglement som gjelder funksjonærer omfatter også stevneveterinærassistenten, som plikter å gjøre seg kjent med disse.

Stevneveterinærassistenten skal følge de instrukser stevneveterinæren gir.

§ 3.Stevneveterinærassistenten er underlagt taushetsplikt om det vedkommende får kjennskap til under utføring av arbeidet.
§ 4.Stevneveterinærassistenten skal møte frem i god tid, senest 60 min. før stevnet starter og være der så lenge stevneveterinæren bestemmer. Assistenten skal holde nær kontakt med stevneveterinæren under stevnet, og eventuelt assistere stevneveterinæren med andre gjøremål enn de som er beskrevet i § 5.
§ 5.Stevneveterinærassistenten har som primær arbeidsoppgave å assistere ved uttak av dopingprøve på hest. Dette innebærer å klargjøre utstyr, følge hesten fra banen til prøveboksen og overvåke hesten og prøvetakingsutstyret til prøven er tatt ut eller så lenge stevneveterinæren bestemmer. Dette skal utføres som beskrevet i gjeldende forskrifter om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest («doping»).
§ 6.Denne instruks trer i kraft 15. mars 1987.