Forskrift om forbud mot fallskjermhopping m.v. i Trolltindene.

DatoFOR-1987-06-12-495
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1987 519
Ikrafttredelse12.06.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-57-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om fallskjermforbud i Trolltindene

Fastsatt ved kgl.res. 12. juni 1987 medhold av lov 12. juni 1987 nr. 57 om forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder § 2. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Det er forbudt å hoppe med fallskjerm eller ferdes med fallskjermutstyr i Trolltindene i Rauma kommune.
§ 2.Med Trolltindene forstås her et område i Rauma kommune avgrenset langs riksvei 63 fra Sogge bro til derfra langs en rett linje til fjellet Stigbotnhornet (1583 m.o.h.), videre en rett linje til Breitind (1797 m.o.h.) derfra langs en rett linje til bro over Rauma elv mellom Horgheim og Lyngheim, herfra langs Rauma elv til Sogge bro.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.