Forskrift om unntak fra adgangen til å klage over vedtak i Norsk kulturråd, Norsk kassettavgiftsfond og Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

DatoFOR-1987-11-20-924
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1987 s 857
Ikrafttredelse16.12.1987
Sist endretFOR-1991-03-15-144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§28
Kunngjort
KorttittelForskrift om klage ved vedtak i N. Kulturråd mv.

Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 20. november 1987. Fremmet av Kultur- og vitenskapsdepartementet. Endret 15. mars 1991 nr. 144. 

I medhold av forvaltningslovens § 28 tredje ledd fastsettes følgende forskrift:

Vedtak fattet av Norsk kulturråd, Norsk kassettavgiftsfond og Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere kan ikke påklages til departementet for så vidt angår det faglige kunstneriske skjønn.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringstidspunktet.