Forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - forbud mot helikopterskiing og liknende.

DatoFOR-1988-03-14-225
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1988 139
Ikrafttredelse14.03.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§7
Kunngjort
KorttittelForskr om forbud mot helikopterskiing m.m.

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 § 7 første ledd, har Miljøverndepartementet 14. mars 1988 fastsatt følgende forskrift om bruk av kommunens myndighet etter § 5 bokstav a):

§ 1.Kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 § 5 bokstav a)1 til å gi forskrift om adgang til landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag, er begrenset på følgende måte:

Det er ikke adgang til å legge ut til landingsplasser fjelltopper, utsiktspunkter, breer og andre liknende steder, som bare har interesse i forbindelse med helikopterskiing, for kortvarig opphold, som utgangspunkt for dagsturer, eller for liknende formål.

1Endret ved departementets gjennomgang våren 1997.
§ 2.Denne forskrift trer ikraft straks.