Forskrift om forbud mot oppankring og fiske med visse redskaper i Gullfaksområdet, rundt havbunnsbrønn A-9H, mellom Gullfaks A plattformen og havbunnsbrønn A-9H, samt mellom Gullfaks B plattformen og lastebøye SPM 1 og havbunnsbrønn A3-H.

DatoFOR-1988-04-22-308
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1988 s 223
Ikrafttredelse22.04.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§47, LOV-1985-03-22-11-§57 jf FOR-1987-10-09-810-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om oppankring og fiske, Gullfaks

Fastsatt ved kgl.res. av 22. april 1988 med hjemmel i § 9 i forskrift om sikkerhetssoner mv av 9. oktober 1987 nr. 810. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Forskriftens anvendelsesområde:
a)Et område rundt havbunnsbrønn A-9H med 500 m i radius målt fra innretningens ytterpunkter.
b)et område mellom område som nevnt i a) og henholdsvis sikkerhetssonen rundt Gullfaks A plattformen og område med forbud mot fiske og oppankring mellom Gullfaks A og lastebøye SPM 1, avgrenset av en linje trukket tangentialt mellom ytterkant av område som nevnt i a) nordre side og sikkerhetssonen rundt Gullfaks A nordre side, og en linje trukket tangentialt mellom ytterkant av område som nevnt i a) sydlige side og sikkerhetssonen rundt Gullfaks A sydlige side.
c)et område mellom sikkerhetssonen rundt Gullfaks B plattformen og tidligere opprettet område med forbud mot fiske og oppankring, avgrenset av en linje trukket tangentialt mellom sikkerhetssonen rundt Gullfaks B nordvestre side og sikkerhetssonen rundt lastebøye SPM 1 sydøstlige side, og en linje trukket tangentialt mellom sikkerhetssonen rundt Gullfaks B østre side og område med 500 m radius rundt havbunnsbrønn A3-H venstre side. 
UTMGEOGRAFISKE
KOORDINATERKOORDINATER
Gullfaks A plattformen6 782 834,7 N61° 10′ 33,982″ N
456 386,0 Ø02° 11′ 20,935″ Ø  
Gullfaks B plattformen6 785 813,0 N61° 12′ 10,500″ N
457 076,0 Ø02° 12′ 04,680″ Ø  
Lastebøye SPM 16 784 582,6 N61° 11′ 29,780″ N
454 706,4 Ø02° 09′ 27,026″ Ø  
Havbunnsbrønn A3-H6 784 066,1 N61° 11′ 14,259″ N
457 608,3 Ø02° 12′ 41,259″ Ø  
Havbunnsbrønn A9-H6 782 931,0 N61° 10′ 36,215″ N
454 243,0 Ø02° 08′ 57,438″ Ø
§ 2.Innenfor de områdene som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over havbunnen.
§ 3.Overtredelse av disse forskrifter straffes i henhold til forskrift om sikkerhetssoner mv § 15.
§ 4.Fra denne forskrifts ikrafttredelse endres sikkerhetssonen rundt havbunnsbrønn A-9H til område med forbud mot fiske og oppankring, jfr. § 1 a).
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks.