Forskrift om anvendelse av lov om oppdrett av fisk, skalldyr mv. i Norges økonomiske sone.

DatoFOR-1988-04-29-314
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1988 256
Ikrafttredelse29.04.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§7 jf. LOV-1985-06-14-68
Kunngjort
KorttittelForskr. om lov om oppdrett i Norges øk. sone

Fastsatt ved kgl.res. av 29. april 1988. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

I medhold av lov om Norges økonomiske sone av 17. desember 1976 nr. 91 § 4 bokstav d og § 7 bokstav c og e bestemmes at lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fiske, skalldyr m.v. med umiddelbar virkning gis anvendelse i Norges økonomiske sone.