Forskrift om endring av landbruksfagskulane sin struktur og plass i skulesystemet - unntak frå lov om fagskulane i landbruket.

DatoFOR-1988-07-08-562
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1988 634
Ikrafttredelse28.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1964-05-15-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om landbr.fagskulane i skulesystemet

Fastsatt ved kgl. res. av 8. juli 1988. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Statens Reindriftsskule, Statens skogskule Steinkjer, Statens skogskule Brandbu, Statens skogskule Evenstad og Statens landbruksmaskinskule Blæstad førast ut av lov om fagskulane i landbruket sitt virkeområde.