Forskrift om samordning av personskadetrygd med ventetillegg fra folketrygden.

DatoFOR-1988-12-16-1133
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1988 1107
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning av personskadetrygd m.m.

Kapitteloversikt:

I medhold av lov av 6. juli 1957 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27 fastsetter Sosialdepartementet 16. desember 1988 forskrift om samordning av personskadetrygd, krigspensjon og yrkesskadetrygd med ventetillegg fra folketrygden.

I

Personskadetrygden settes ned med ventetillegg fra folketrygden. Fradraget begrenses for grunnpensjonens del til et bereknet ventetillegg av det samordningsfradrag som gjøres etter bestemmelsen i samordningslovens § 20 (i forhold til 3/4 av folketrygdens grunnbeløp).

II

Endringen trer i kraft 1. januar 1989.