Forskrift om regulering av fangst av haneskjell (Chlamys Islandica) i fiskevernsonen ved Svalbard.

DatoFOR-1989-01-10-12
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1989 11
Ikrafttredelse10.01.1989
Sist endretFOR-1999-10-21-1126
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, FOR-1977-06-03-6-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fangst av haneskjell, Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet 10. januar 1989 med hjemmel i kgl.res. av 3. juni 1977 nr. 6 § 3.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 okt 1991 nr. 669, 10 april 1995 nr. 367, 21 okt 1999 nr. 1126.

§ 1.Det er forbudt å drive fangst av haneskjell i fiskevernsonen ved Svalbard i følgende områder:
1.På Moffenfeltet innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 80°03,3' E 14°06,8'

2. N 80°01,0' E 13°58,0'

3. N 80°04,4' E 13°27,0'

4. N 80°14,1' E 14°04,0'

5. N 80°06,4' E 14°26,3' 

Linjen mellom pkt. 1 og pkt. 5 følger grenselinjen for Moffen naturreservat.

Fiskeridirektøren kan dispensere fra forbudet i første ledd.

0Endret ved forskrift 10 april 1995 nr. 367.
§ 2.Det er forbudt å fange eller beholde ombord skjell som er mindre enn 60 mm målt fra skallhengsel til ytterste skallkant.

Innblanding av skjell under minstemål må ikke overstige 10 % i antall etter at skjellene har passert sorteringsinstallasjonene ombord i fartøyet.

§ 3.Fiskeridirektoratet kan påby deltakende fartøy
a)å ta biologiske prøver til vitenskapelige formål,
b)å rapportere om på hvilke felt eller i hvilke områder fangst av haneskjell drives.
0Tilføyd ved forskrift 10 april 1995 nr. 367, endret ved forskrift 21 okt 1999 nr. 1126.
§ 4.Denne forskrift trer ikraft straks.
0Endret ved forskrift 10 april 1995 nr. 367, tidligere § 3.