Forskrift om Studentsamskipnaden ANSA.

DatoFOR-1989-02-17-97
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 1989 80
Ikrafttredelse17.02.1989
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-05-09-19-§6.
Kunngjort
KorttittelForskrift om Studentsamskipnaden ANSA

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 17. februar 1989 med hjemmel i § 6 femte ledd i lov av 9. mai 1986 nr. 19 om organisering av velferd for elever og studenter. (Ved resolusjon 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Utdannings- og forskningsdepartementet).

I

Denne forskrift gjelder Studentsamskipnaden ANSA, som omfatter norske studenter i utlandet.

II

For Studentsamskipnaden ANSA gjelder følgende paragrafer i lov av 9. mai 1986 nr. 19 om organisering av velferd for elever og studenter: § 5, § 9 første ledd og §§ 12, 13, 14 og 19.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.