Forskrift om hvem som kan få rett til å foreta eiendomsinngrep etter lov om oreigning av fast eigedom.

DatoFOR-1989-07-14-565
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1989 705
Ikrafttredelse14.07.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om rett til å foreta eiendomsinngrep

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juli 1989. Fremmet av Olje- og energidepartementet, i medhold av lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 3.

I medhold av lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 3 bestemmes at rett til å foreta eiendomsinngrep etter samme lovs § 2 nr. 45 kan gis til enhver.

Forskriften trer i kraft straks.