Forskrift om innføring av produktpatent på legemidler og næringsmidler på selve produktet.

DatoFOR-1989-10-13-1043
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1989 912
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-12-15-9-§76
Kunngjort
KorttittelForskrift om produktpatent på legemidler m.m.

Fastsatt ved kgl.res av 13. oktober 1989. Fremmet av Næringsdepartementet. 

I medhold av lov om patenter av 15. desember 1967 nr. 9 § 76 første punkt, bestemmes:

Med virkning fra 1. januar 1992 kan patent på næringsmidler og legemidler meddeles på selve produktet for så vidt gjelder søknader som er innlevert etter nevnte dato.