Forskrift om satsene for beiteavgift. Den norsk-svenske reinbeitekonvensjon.

DatoFOR-1990-01-12-15
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1990 31
Ikrafttredelse12.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-06-09-31-§38
Kunngjort
KorttittelForskrift om satsene for beiteavgift

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 12. januar 1990, jf. § 52 annet ledd i Den norsk-svenske reinbeitekonvensjon av 9. februar 1972 og § 38 annet ledd i lov av 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeite mellom Norge og Sverige. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Beiteavgiften er i Norge n.kr. 4,65 og i Sverige sv.kr. 4,35 pr. rein uten hensyn til varigheten av oppholdet, samt i Norge n.kr. 1,80 og i Sverige sv.kr. 1,70 pr. rein for hver dag reinen har oppholdt seg i det annet land. Er oppholdet ikke brakt til opphør innen 14 dager etter at reindriftsagronomen/lantbruksnämnden har mottatt melding etter § 51 annet ledd, er avgiften fra og med den femtende dag etter mottagelsen av meldingen henholdsvis n.kr. 3,50 og sv.kr. 3,30 pr. rein pr. dag.

Forskriften trer i kraft straks.