Forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper.

DatoFOR-1990-03-01-715
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1990 751 (summarisk)
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§46
Kunngjort
KorttittelForskrift om komm. budsjett og regnskap

Kommunaldepartementet har 1. mars 1990 fastsatt forskrift for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper, med virkning fra og med budsjettåret 1991. 

Forskriftene er gitt i medhold av lov om styret i herreds- og bykommunene av 12. november 1954 nr. 1, §§ 24 nr. 10, 50 og 58, og lov om fylkeskommuner av 16. juni 1961 nr. 1, §§ 26 nr. 8, 47 og 55.

Forskriftene er inntatt i rundskriv H-14/90, og er sendt til de enkelte kommuner og fylkeskommuner. Rundskrivet kan for øvrig bestilles ved henvendelse til Akademika A/S, Møllergata 17, 0179 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70.