Forskrift om produktpakker m.v.

DatoFOR-1990-06-01-429
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 409
Ikrafttredelse01.06.1990
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-14 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om produktpakker m.v.

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 1. juni 1990 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-14.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 des 2005 nr. 1352, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder en finansinstitusjons adgang til å sette vilkår som nevnt i lovens § 2-14.

0Endret ved forskrift 1 des 2005 nr. 1352 (i kraft 1 jan 2006).
§ 2.Regulering av adgangen

En finansinstitusjon kan ikke tilby en tjeneste på betingelse av at kunden samtidig skaffer seg en annen tjeneste, eller innrømme en kunde særlig gunstige vilkår på betingelse av at dette gjøres.

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke der det foreligger en tilknytning mellom flere tjenester slik at tilbud av en tjeneste forutsetter samtidig tilbud av en annen tjeneste. Bestemmelsen i første ledd om særlig gunstige vilkår gjelder ikke hvor et samlet tilbud av flere tjenester er begrunnet med kostnadsbesparelser.

Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle om et vilkår er i strid med bestemmelsene her.

0Endret ved forskrifter 1 des 2005 nr. 1352 (i kraft 1 jan 2006), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Dispensasjon

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i § 2.

Dispensasjoner skal forelegges Forbrukerombudet før vedtak treffes.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.