Forskrift om oppheving av forskrift om valutaregulering. Delegering av myndighet til Norges Bank.

DatoFOR-1990-06-22-589
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 637
Ikrafttredelse22.06.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1950-07-14-10
Kunngjort
KorttittelDelegering etter valutaloven

Kapitteloversikt:

I

Finans- og tolldepartementet har 22. juni 1990 med hjemmel i lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering, opphevet forskrifter av 29. juli 1955 med senere endringer, gitt med hjemmel i lov om valutaregulering, med virkning fra 1. juli 1990.

II

Finans- og tolldepartementets myndighet etter lov om valutaregulering ble samtidig delegert til Norges Bank.

Endringen trer i kraft straks.