Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

DatoFOR-1990-06-27-538
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 582
Ikrafttredelse27.06.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler

Fastsatt av Norges Bank 27. juni 1990 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 15.

§ 1.Følgende pengeseddel settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel ett år etter kunngjøring av denne forskrift: 

1000-kronerseddel av 5. utgave.

Norges Bank er pliktig til å innløse sedler som innleveres innen 10 år etter fristens utløp.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.