Midlertidig forskrift om forbud mot jakt på utsatt fugl

DatoFOR-1990-08-24-761
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1990 805
Ikrafttredelse24.08.1990
Sist endretFOR-2010-08-06-1147
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§20, jf. FOR-2010-06-11-814
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot jakt på utsatt fugl

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 24. august 1990 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 20, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 45, 6 aug 2010 nr. 1147.

§ 1.Det er forbudt å arrangere og delta i jakt på fugl i områder hvor jakten i hovedsak er rettet mot utsatte individer, med mindre det har gått så lang tid fra utsetting og eventuell fôring at fuglen har tilpasset seg en vill tilværelse. Den skal ha naturlig næringssøk, ha kondisjon som en vill fugl, ha fått flygeegenskaper som en vill fugl og ha en naturlig skyhet for mennesker.

Fuglen skal være satt ut senest 20. juli. Eventuell fôring skal foregå på slik måte at fuglen utvikler naturlig næringssøk. Det er ikke tillatt å bruke fôringsautomat.

§ 2.Dersom det oppstår tvil, avgjør Mattilsynet om vilkårene i § 1 er oppfylt.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 45.
§ 3.Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37.
0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks.