Oppheving av Statens næringsmiddelstilsyns myndighet etter § 23 i sikkerhetsforskriften.

DatoFOR-1991-03-18-209
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1991 196
Ikrafttredelse18.03.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11
Kunngjort
KorttittelOpph. av myndighet etter sikkerhetsforskr.

Fastsatt av Sosialdepartementet 18. mars 1991. 

I delegering fra Sosialdepartementet til Statens næringsmiddeltilsyn av 11. juni 1990 oppheves med dette myndighetsoverføring i henhold til § 23 i forskrift om sikkerhet m.v. til lov om petroleumsvirksomhet av 28. juni 1985 nr. 1215, for så vidt gjelder myndighet som på fastlandet er tildelt Statens næringsmiddeltilsyn.