Forskrift om motorhistoriske kjøretøyers bruk av lys om dagen.

DatoFOR-1991-05-10-300
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1991 245
Ikrafttredelse10.05.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorhistoriske kjøretøyer

Fastsatt ved kgl.res. 10. mai 1991 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 4 første ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

§ 1.Motorhistoriske kjøretøy produsert før 1950 er unntatt fra påbudet i trafikkreglene (forskrift 21. mars 1986 nr. 747) § 15 nr. 1 annet ledd, om bruk av lys under kjøring, i følgende utstrekning:
a)Kjøretøy med karbidlykter o.l. unntas helt fra påbudet.
b)Andre motorhistoriske kjøretøy unntas fra påbudet under motorhistoriske stevner, løp o.l. samt kjøring til og fra slike over korte distanser. Unntaket er betinget av at dårlig batteri- og ladekapasitet ellers ville vanskeliggjøre deltakelse i arrangementet.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.