Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

DatoFOR-1991-05-24-340
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1991 267
Ikrafttredelse24.05.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort
KorttittelFors. om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

Fastsatt av Norges Bank har 24. mai 1991 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 15.

§ 1.Følgende pengeseddel settes ut av omløp og opphører å være tvunget betalingsmiddel ett år etter kunngjøring av denne forskrift:

500-kroneseddel av 5. utgave.

Norges Bank er pliktig til å innløse sedler som innleveres innen 10 år etter fristens utløp.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.