Overføring av fullmakt til Landbruksdepartementet etter lov om kvalitetskontroll av landbruksvarer m.v.

DatoFOR-1991-11-15-737
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1991 749
Ikrafttredelse15.11.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1932-06-17-6
Kunngjort
KorttittelDel. til LD/kvalitetskontroll av landbruksvarer

Fastsatt ved kgl.res. av 15. november 1991. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

De fullmakter som etter lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. er tillagt Kongen, overføres til Landbruksdepartementet.