Forskrift om tilbaketrekking av 10-øremynt som gyldig betalingsmiddel.

DatoFOR-1992-01-23-65
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1992 87
Ikrafttredelse01.03.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§13, LOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilbaketrekking av 10-øremynt

Fastsatt av Norges Bank 23. januar 1992 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet §§ 13 og 15.

§ 1.10-øremynten settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel 1. mars 1993.

Norges Bank er pliktig til å innløse 10-øremynt som innleveres før 1. mars 2003. Det kan bare kreves innløsning av ørebeløp delelig med 50.

§ 2.Fra 1. mars 1993 skal det ved betaling i norsk mynt av ørebeløp som ikke er delelig med 50 avrundes slik ved det endelige oppgjør:

Ørebeløp som ender på   1 - 24 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp.

Ørebeløp som ender på 25 - 49 øre rundes opp til nærmeste 50-øre.

Ørebeløp som ender på 51 - 74 øre rundes ned til nærmeste 50-øre.

Ørebeløp som ender på 75 - 99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft 1. mars 1992.