Forskrift om tidsfrist for krav om lovlighetskontroll.

DatoFOR-1993-01-13-4041
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse13.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§59
Kunngjort
KorttittelForskrift om tidsfrist for lovlighetskontroll

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 13. januar 1993 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 59 nr. 7.

§ 1.Fristen for å kreve lovlighetskontroll for medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er 3 uker.
§ 2.Fristen løper fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet.

For beregning av fristen gjelder forvaltningsloven § 30 tilsvarende.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.