Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler

DatoFOR-1993-04-30-318
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1993 370
Ikrafttredelse01.07.1993
Sist endretFOR-2013-05-24-518
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§162b, jf. LOV-2005-05-20-28-§411
Kunngjort
KorttittelForskrift om hva som er dopingmidler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. april 1993 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 § 162 b. Fremmet av Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 30 sep 1994 nr. 911, 17 nov 1994 nr. 1055, 21 des 2000 nr. 1372, 28 des 2000 nr. 1693, 12 sep 2006 nr. 1064, 24 mai 2013 nr. 518.

§ 1.Som dopingmidler etter forskriften regnes
a)stoffer som er oppført på særskilt liste (dopinglisten)
b)salter av disse stoffer og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter
c)blandinger som inneholder stoffer nevnt i bokstav a og b.

Med blandinger menes blandinger av enhver art i fast form, flytende form eller gassfase, oppløsninger, fortynninger, ekstrakter, konsentrater, farmasøytiske preparater og bearbeidede former av stoffene når bearbeidelsen ikke fører til en kjemisk endring av stoffene.

0Endret ved forskrift 24 mai 2013 nr. 518.
§ 2.Statens legemiddelverk kan i vedlegg til forskriften fastsette og endre hvilke stoffer som regnes som dopingmidler, jf. reglene i forvaltningsloven kapittel VII.
0Endret ved forskrifter 21 des 2000 nr. 1372 (i kraft 1 jan 2001), 24 mai 2013 nr. 518.
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. juli 1993.

Dopingliste

Fastsatt av Statens legemiddelverk med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 318 om hva som skal anses som dopingmidler § 2. Dopinglisten gjelder som en del av forskriften. 

Som dopingmidler regnes følgende stoffer og disse stoffers salter og derivater og mulige isomere, estere og etere av stoffene og deres salter; jf. forskriften § 1 bokstav b):

adrafinil

adrenalin

amifenazol

5α-androstan-3α,17α-diol

5α-androstan-3α,17β-diol

5α-androstan-3β,17α-diol

5α-androstan-3β,17β-diol

androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol)

androst-4-en-3α,17α-diol

androst-4-en-3α,17β-diol

androst-4-en-3β,17α-diol

androst-5-en-3α,17α-diol

androst-5-en-3α,17β-diol

androst-5-en-3β,17α-diol

1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol)

4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol)

androstendion (androst-4-en-3,17-dion)

1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion)

5-androstendion (androst-5-en-3,17-dione)

bitolterol

bolandiol (19-norandrostendiol)

bolasteron

boldenon

boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion)

bromantan

cyclazodon

danazol (17α-etynyl-17β-hydroksyandrost-4-eno[2,3-d]isoksazol)

dehydroklormetyltestosteron

desoksymetyltestosteron (17α-metyl-5α-androst-2-en-17β-ol)

DHEA (dehydroepiandrosteron, prosteron)

dihydrotestosteron (17β-hydroksy-5α-androstan-3-on)

dobutamin

doksapram

dopamin

drostanolon

efedrin

epi-dihydrotestosteron

erytropoietin (EPO)

etafedrin

etamivan

etilefrin

etyløstrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol)

famprofazon

fenbutrazat

fenkamin

fenoterol

fenprometamin

fenylpropanolamin

fluoksymesteron

formebolon

furazabol

furfenoreks

gestrinon

gonadotropiner (LH, hCG)

heptaminol

3α-hydroksy-5α-androstan-17-on

3β-hydroksy-5α-androstan-17-on

4-hydroksytestosteron (4,17β-dihydroksyandrost-4-en-3-one)

isomethepten

isoprenalin

kalusteron

karfedon

klenbuterol

klorprenalin

klostebol

kropropamid

krotetamid

kvinbolon

mekano vekstfaktorer (MGFs)

meklofenoksat

mestanolon

mesterolon

metandienon (17β-hydroksy-17α-metylandrosta-1,4-dien-3-on)

metandriol

metaraminol

metasteron

metenolon

metoksyfenamin

metyldienolon

metylefedrin

metylnortestosteron

metyltestosteron

metyl-1-testosteron (17β-hydroksy-17α-metyl-5α-androst-1-en-3-on)

metyltrienolon

miboleron

nandrolon

niketamid

noradrenalin

19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion)

19-norandrosteron

norboleton

noretandrolon

19-noretiokolanolon

norklostebol

oksabolon

oksandrolon

oksilofrin

oksymesteron

oksymetolon

oktopamin

orciprenalin

ortetamin

pentetrazol

prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA)

prenalterol

prolintan

propylheksedrin

prostanozol

rimiterol

salbutamol

sibutramin

somatropin/hGh

stanozolol

stenbolon

stryknin

terbutalin

testosteron

1-testosteron (17β-hydroksy-5α-androst-1-en-3-on)

tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-on)

tibolon

trenbolon

vekstfaktorer - insulinlignende (eks. IGF-1)

veksthormon/hGh

zeranol

zilpaterol

0Endret ved forskrifter 30 sep 1994 nr. 911, 17 nov 1994 nr. 1055, 28 des 2000 nr. 1693, 12 sep 2006 nr. 1064 (i kraft 1 okt 2006).