Forskrift om stenging av område i Barentshavet for fiske med torsketrål og snurrevad.

DatoFOR-1993-08-20-822
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1993 955
Ikrafttredelse20.08.1993
Sist endretFOR-1993-11-29-1070
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om stenging av område i Barentshavet

Fastsatt av Fiskeridepartementet 20. august 1993 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 4. Endret 29 nov 1993 nr. 1070.

§ 1.Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område i Barentshavet avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1.N 73° 33' E 35° 40'
2.N 73° 33' E 38° 00'
3.N 72° 49' E 38° 24'

Fra posisjon nr. 3 langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til posisjon nr. 1.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.