Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

DatoFOR-1994-10-04-918
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1994 1652
Ikrafttredelse01.01.1995, 01.01.1996, 01.01.1997
Sist endretFOR-2016-12-15-1649 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1990-01-25-91
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§14, LOV-1965-06-18-4-§15, LOV-1965-06-18-4-§16, FOR-1980-11-24-1
Kunngjort
Rettet05.07.2014 (§ 26-8 nr. 2.7 plassering av tekst)
KorttittelKjøretøyforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 4. oktober 1994 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. I nr. 1 (direktiv 70/156/EØF endret ved direktiv 95/54/EF, direktiv 96/27/EF, direktiv 96/79/EF, direktiv 97/27/EF, direktiv 98/14/EF, direktiv 98/91/EF, direktiv 2000/40/EF, direktiv 2001/56/EF endret ved direktiv 2006/119/EF, direktiv 2001/116/EF, direktiv 2004/3/EF, direktiv 2004/78/EF, direktiv 2004/104/EF, direktiv 2005/49/EF, direktiv 2005/66/EF, direktiv 2005/64/EF, direktiv 2006/28/EF, direktiv 2007/37/EF, forordning (EF) nr. 715/2007, nr. 2 (direktiv 70/157/EØF endret ved direktiv 96/20/EF, direktiv 1999/101/EF og direktiv 2007/34/EF), nr. 3 (direktiv 70/220/EØF endret ved direktiv 94/12/EF, direktiv 96/44/EF, direktiv 96/69/EF, direktiv 98/69/EF, direktiv 98/77/EF, 1999/102/EF, direktiv 2001/1/EF, direktiv 2001/100/EF, direktiv 2002/80/EF og direktiv 2003/76/EF), nr. 4 (direktiv 70/221/EØF endret ved direktiv 97/19/EF, direktiv 2000/8/EF og direktiv 2006/20/EF), nr. 5 (direktiv 70/222/EØF), nr. 6 (direktiv 70/311/EØF endret ved direktiv 1999/7/EF), nr. 7 (direktiv 70/387/EØF endret ved direktiv 98/90/EF og direktiv 2001/31/EF), nr. 8 (direktiv 70/388/EØF), nr. 9 (direktiv 71/127/EØF), nr. 10 (direktiv 71/320/EØF endret ved direktiv 98/12/EF og direktiv 2002/78/EF), nr. 11 (direktiv 72/245/EØF endret ved direktiv 95/54/EF, direktiv 2004/104/EF, direktiv 2005/49/EF, direktiv 2005/83/EF og direktiv 2006/28/EF), nr. 12 (direktiv 72/306/EØF endret ved direktiv 97/20/EF og direktiv 2005/21/EF), nr. 13 (direktiv 74/60/EØF endret ved direktiv 2000/4/EF), nr. 14 (direktiv 74/61/EØF endret ved direktiv 95/56/EF), nr. 15 (direktiv 74/297/EØF), nr. 16 (direktiv 74/408/EØF endret ved direktiv 96/37/EF og direktiv 2005/39/EF), nr. 17 (direktiv 74/483/EØF, endret ved direktiv 2007/15/EF), nr. 18 (direktiv 75/443 endret ved direktiv 97/39/EF), nr. 19 (direktiv 76/114/EØF), nr. 20 (direktiv 76/115/EØF endret ved direktiv 96/38/EF og direktiv 2005/41/EF), nr. 21 (direktiv 76/756/EØF endret ved direktiv 97/28/EF, direktiv 2007/35/EF og direktiv 2008/89/EF), nr. 22 (direktiv 76/757/EØF endret ved direktiv 97/29/EF), nr. 23 (direktiv 76/758/EØF endret ved direktiv 97/30/EF), nr. 24 (direktiv 76/759/EØF endret ved direktiv 1999/15/EF), nr. 25 (direktiv 76/760/EØF endret ved direktiv 97/31/EF), nr. 26 (direktiv 76/761/EØF endret ved direktiv 1999/17/EF), nr. 27 (direktiv 76/762/EØF endret ved direktiv 1999/18/EF), nr. 28 (direktiv 77/389/EØF endret ved direktiv 96/64/EF), nr. 29 (direktiv 77/538/EØF endret ved direktiv 1999/14/EF), nr. 30 (direktiv 77/539/EØF endret ved direktiv 97/32/EF), nr. 31 (direktiv 77/540/EØF endret ved direktiv 1999/16/EF), nr. 32 (direktiv 77/541/EØF endret ved direktiv 96/36/EF, direktiv 2000/3/EF og direktiv 2005/40/EF), nr. 33 (direktiv 77/649/EØF), nr. 34 (direktiv 78/316/EØF endret ved direktiv 94/53/EF), nr. 35 (direktiv 78/317/EØF), nr. 36 (direktiv 78/318/EØF endret ved direktiv 94/68/EF), nr. 37 (direktiv 78/548/EØF), nr. 38 (direktiv 78/549/EØF endret ved direktiv 94/78/EF), nr. 39 (direktiv 78/932/EØF), nr. 40 (direktiv 78/1015/EØF), nr. 41 (direktiv 80/780/EØF), nr. 42 (direktiv 80/1268/EØF endret ved direktiv 1999/100/EF og direktiv 2004/3/EF), nr. 43 (direktiv 80/1269/EØF endret ved direktiv 97/21/EF og direktiv 1999/99/EF), nr. 44 (direktiv 88/77/EØF endret ved direktiv 91/542/EF, direktiv 96/1/EF, direktiv 1999/96/EF og direktiv 2001/27/EF), nr. 45 (direktiv 89/297/EØF), nr. 45a (direktiv 91/226/EØF), nr. 45b (direktiv 92/21/EØF endret ved direktiv 95/48/EF), nr. 45c (direktiv 92/22/EØF endret ved direktiv 2001/92/EF), nr. 45d (direktiv 92/23/EØF endret ved direktiv 2001/43/EF og direktiv 2005/11/EF), nr. 45e (direktiv 92/24/EØF endret ved direktiv 2004/11/EF), nr. 45f (direktiv 92/61/EØF endret ved direktiv 2000/7/EF), nr. 45g (direktiv 92/114/EØF), nr. 45h (direktiv 93/14/EØF endret ved direktiv 2006/27/EF), nr. 45i (direktiv 93/29/EØF med endringer, som erstattet ved direktiv 2009/80/EF), nr. 45j (direktiv 93/30/EØF), nr. 45k (direktiv 93/31/EØF endret ved direktiv 2000/72/EF), nr. 45l (direktiv 93/32/EØF med endringer, som erstattet ved direktiv 2009/79/EF) nr. 45m (direktiv 93/33/EØF endret ved direktiv 1999/23/EF), nr. 45n (direktiv 93/34/EØF med endringer, som erstattet ved 2009/139/EF) nr. 45o (direktiv 93/92/EØF endret ved direktiv 2000/73/EF), nr. 45p (direktiv 93/93/EØF endret ved direktiv 2004/86/EF), nr. 45q (direktiv 93/94/EØF med endringer, som erstattet ved direktiv 2009/62/EF), nr. 45r (direktiv 94/20/EF), nr. 45s (direktiv 95/1/EF endret ved direktiv 2002/41/EF og direktiv 2006/27/EF), nr. 45t (direktiv 95/28/EF), nr. 45u (direktiv 96/27/EF), nr. 45v (direktiv 96/79/EF endret ved direktiv 1999/98/EF), nr. 45w (direktiv 97/27/EF endret ved direktiv 2003/19/EF), nr. 45x (direktiv 97/24/EF endret ved direktiv 2002/51/EF, direktiv 2003/77/EF, direktiv 2005/30/EF endret ved direktiv 2006/120/EF, direktiv 2006/27/EF, direktiv 2006/72/EF, direktiv 2009/108/EF og direktiv 2013/60/EU), nr. 45y (direktiv 2001/85/EF), nr. 45za (direktiv 2002/24/EF endret ved direktiv 2003/77/EF og direktiv 2005/30/EF endret ved direktiv 2006/120/EF), nr. 45zb (direktiv 2002/51/EF), nr. 45zc (direktiv 2003/97/EF endret ved direktiv 2005/27/EF), nr. 45zd (direktiv 2003/102/EF), nr. 45zf (direktiv 2004/104/EF), nr. 45zg (direktiv 2005/30/EF endret ved direktiv 2006/120/EF), nr. 45zh (direktiv 2005/49/EF), nr. 45zi (direktiv 2005/39/EF), nr. 45zj (direktiv 2005/40/EF), nr. 45zk (direktiv 2005/41/EF), nr. 45zl (direktiv 2005/55/EF endret ved forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2008/74/EF), nr. 45zm (direktiv 2005/66/EF), nr. 45zn (direktiv 2009/1/EF), nr. 45zo (direktiv 2005/78/EF endret ved direktiv 2006/51/EF), nr. 45zp (vedtak 2006/368/EF), nr. 45zq (direktiv 2006/40/EF), nr. 45zr (forordning (EF) nr. 706/2007) og nr. 45zs (direktiv 2003/97/EF sist endret ved direktiv 2007/38/EF), nr. 45zt (forordning (EF) nr. 715/2007) endret ved forordning (EF) nr. 692/2008), nr. 45zu (forordning (EF) nr. 692/2008), nr. 45zv (direktiv 2009/67/EF endret ved direktiv 2013/60/EU), nr. 45zw (direktiv 2009/78/EF), kap. II nr. 1 (direktiv 74/150/EØF endret ved direktiv 97/54/EF, direktiv 2000/25/EF og direktiv 2001/3/EF), nr. 2 (direktiv 74/151/EØF endret ved direktiv 97/54/EF, direktiv 98/38/EF og direktiv 2006/26/EF), nr. 5 (direktiv 74/347/EØF endret ved direktiv 97/54/EF), nr. 6 (direktiv 75/321/EØF endret ved direktiv 97/54/EF og direktiv 98/39/EF), nr. 7 (direktiv 75/322/EØF endret ved direktiv 97/54/EF, direktiv 2000/2/EF og direktiv 2001/3/EF), nr. 8 (direktiv 76/432/EØF endret ved direktiv 96/63/EF og direktiv 97/54/EF), nr. 9 (direktiv 76/763/EØF endret ved direktiv 82/890/EØF, direktiv 1999/86/EF og direktiv 2010/52/EU), nr. 10 (direktiv 73/311/EØF endret ved vedtak 96/627/EF, vedtak 2000/63/EF og direktiv 2006/26/EF), nr. 11 (direktiv 2009/57/EF), nr. 12 (direktiv 77/537/EØF endret ved direktiv 97/54/EF), nr. 13 (direktiv 78/764/EØF endret ved direktiv 82/890/EØF, 83/190/EØF, direktiv 88/465/EØF og direktiv 1999/57/EF), nr. 17 (direktiv 2009/75/EF), nr. 18 (direktiv 80/720/EØF endret ved direktiv 82/890/EØF, direktiv 88/414/EØF, direktiv 2010/22/EU og direktiv 2010/62/EU), nr. 19 (direktiv 86/297/EØF endret ved direktiv 2010/62/EU og direktiv 2012/24/EU), nr. 20 (direktiv 86/298/EØF endret ved direktiv 89/682/EØF, direktiv 2000/19/EF, direktiv 2005/67/EF og direktiv 2010/22/EU), nr. 21 (direktiv 86/415/EØF endret ved direktiv 97/54/EF og direktiv 2010/22/EU), nr. 22 (direktiv 87/402/EØF endret ved direktiv 89/681/EØF, direktiv 2000/22/EF, direktiv 2005/67/EF og direktiv 2010/22/EU), nr. 23 (direktiv 89/173/EØF med endringer, som erstattet ved direktiv 2009/144/EF endret ved direktiv 2010/52/EU, direktiv 2010/62/EU og direktiv 2013/8/EU), nr. 24 (direktiv 98/38/EF), nr. 25 (direktiv 98/39/EF), nr. 26 (direktiv 2000/2/EF), nr. 27 (direktiv 2001/3/EF), nr. 28 (direktiv 2003/37/EF endret ved direktiv 2004/66/EF, direktiv 2005/13/EF, direktiv 2005/67/EF, direktiv 2010/22/EU og direktiv 2010/62/EU), nr. 29 (direktiv 2000/25/EF endret ved direktiv 2005/13/EF, direktiv 2010/22/EU, direktiv 2011/72/EU og direktiv 2011/87/EU), nr. 30 (direktiv 2008/2/EF), nr. 31 (direktiv 2009/64/EF), nr. 32 (direktiv 2009/63/EF), nr. 33 (direktiv 2009/66/EF), nr. 34 (direktiv 2009/76/EF), nr. 35 (direktiv 2009/58/EF), nr. 36 (direktiv 2009/59/EF), nr. 37 (direktiv 2009/60/EF endret ved direktiv 2010/62/EU), nr. 38 (direktiv 2009/61/EF) og nr. 39 (direktiv 2009/68/EF), kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF), kap. XXIV nr. 1a (direktiv 97/68/EF endret ved direktiv 2004/26/EF) og vedlegg XIII nr. 15a (direktiv 96/53/EF), nr. 16a (direktiv 96/96/EF endret ved direktiv 2001/9/EF og direktiv 2003/27/EF), nr. 17 (direktiv 89/459/EØF) og nr. 17b (direktiv 92/6/EØF endret ved direktiv 2002/85/EF).

Forskriften ble opprinnelig kunngjort summarisk. Senere ble kapittel 1 og 2 lagt inn i basen. Kapittel 3 til 49 samt vedlegg ble lagt inn 14. mai 2004 med endringer pr. 3. mars 2004 nr. 513. Kapittel 50 ble tilføyd ved forskrift 15 des 2006 nr. 1548.

Endringer: Endret ved forskrifter 1 juni 1995 nr. 585, 21 juni 1995 nr. 615, 5 jan 1996 nr. 11, 22 jan 1996 nr. 120, 31 jan 1996 nr. 128, 20 feb 1996 nr. 211, 14 juni 1996 nr. 594, 23 apr 1997 nr. 1536, 17 juni 1997 nr. 769, 16 sep 1997 nr. 1060, 29 sep 1997 nr. 1102, 25 nov 1997 nr. 1379, 16 jan 1998 nr. 89, 20 jan 1998 nr. 91, 6 juli 1998 nr. 801, 22 mars 1999 nr. 671, 28 juli 1999 nr. 875, 25 aug 1999 nr. 1044, 23 sep 1999 nr. 1063, 22 sep 1999 nr. 1118, 13 okt 1999 nr. 1122, 9 des 1999 nr. 1503, 15 mars 2000 nr. 299, 17 april 2000 nr. 329, 26 okt 2000 nr. 1081, 12 jan 2001 nr. 40, 27 mars 2001 nr. 313, 27 april 2001 nr. 452, 30 april 2001 nr. 456, 15 aug 2001 nr. 922, 24 sep 2001 nr. 1096, 19 sep 2001 nr. 1246, 20 des 2001 nr. 1542, 6 mars 2002 nr. 518, 7 mars 2002 nr. 519, 8 mai 2002 nr. 520, 1 juni 2002 nr. 521, 4 feb 2002 nr. 135, 17 juli 2002 nr. 894, 20 sep 2002 nr. 1075, 18 nov 2002 nr. 1293, 9 jan 2003 nr. 22, 24 sept 2002 nr. 1865, 14 feb 2003 nr. 202, 3 des 2002 nr. 1868, 8 mai 2003 nr. 598, 28 mai 2003 nr. 658, 21 juli 2003 nr. 1009, 11 aug 2003 nr. 1051, 20 okt 2003 nr. 1279, 9 des 2003 nr. 1485, 12 jan 2004 nr. 186, 13 jan 2004 nr. 187, 3 mars 2004 nr. 513, 4 juni 2004 nr. 820, 11 juni 2004 nr. 833, 17 juni 2004 nr. 924, 30 sep 2004 nr. 1306, 16 nov 2004 nr. 1470, 16 nov 2004 nr. 1471, 23 des 2004 nr. 1810, 18 jan 2005 nr. 32, 26 jan 2005 nr. 50, 7 mars 2005 nr. 222, 31 mars 2005 nr. 274, 26 mai 2005 nr. 485, 12 aug 2005 nr. 891, 14 okt 2005 nr. 1226, 10 nov 2005 nr. 1290, 30 nov 2005 nr. 1344, 3 april 2006 nr. 452, 8 mai 2006 nr. 486, 15 mai 2006 nr. 525, 30 juni 2006 nr. 867, 18 aug 2006 nr. 984, 2 nov 2006 nr. 1204, 10 nov 2006 nr. 1286, 6 des 2006 nr. 1371, 12 des 2006 nr. 1410, 8 des 2006 nr. 1505, 15 des 2006 nr. 1548, 21 des 2006 nr. 1634, 19 jan 2007 nr. 54, 22 des 2006 nr. 1606, 26 feb 2007 nr. 207, 14 feb 2007 nr. 224, 30 mars 2007 nr. 376, 30 mars 2007 nr. 390, 17 april 2007 nr. 419, 2 mai 2007 nr. 463, 15 mai 2007 nr. 519, 29 juni 2007 nr. 831, 30 okt 2007 nr. 1201, 27 april 2006 nr. 449, 27 feb 2008 nr. 212, 21 nov 2007 nr. 1275, 22 mai 2008 nr. 483, 16 juli 2008 nr. 941, 22 sep 2008 nr. 1038, 17 juli 2008 nr. 921, 19 sep 2008 nr. 1034, 27 okt 2008 nr. 1157, 31 okt 2008 nr. 1184, 17 des 2008 nr. 1532, 26 jan 2009 nr. 100, 13 mars 2009 nr. 301, 28 april 2009 nr. 458, 9 okt 2009 nr. 1264, 2 nov 2009 nr. 1331, 11 des 2009 nr. 1505, 31 mai 2010 nr. 734, 18 juni 2010 nr. 928, 21 mai 2010 nr. 712 som erstattet forskrift 7 mai 2010 nr. 677, 28 juni 2010 nr. 1040, 15 sep 2010 nr. 1273, 20 okt 2010 nr. 1360, 10 des 2010 nr. 1590, 17 des 2010 nr. 1748, 28 mars 2011 nr. 323, 5 mai 2011 nr. 458, 26 mai 2011 nr. 555, 26 juli 2011 nr. 793, 8 aug 2011 nr. 813, 27 sep 2011 nr. 955, 27 sep 2011 nr. 969, 12 okt 2011 nr. 1019, 1 nov 2011 nr. 1068, 7 des 2011 nr. 1237, 13 des 2011 nr. 1274, 3 jan 2012 nr. 5, 12 des 2011 nr. 1535, 11 april 2012 nr. 305, 25 mai 2012 nr. 453, 9 aug 2012 nr. 799, 5 juli 2012 nr. 818, 11 des 2012 nr. 1222, 19 april 2013 nr. 394, 11 des 2012 nr. 1192 som endret ved forskrift 23 mai 2013 nr. 575, 10 juli 2013 nr. 893, 26 juli 2013 nr. 931, 19 sep 2013 nr. 1106, 9 okt 2013 nr. 1206, 20 juni 2013 nr. 679, 9 des 2013 nr. 1431, 10 des 2013 nr. 1501, 23 april 2014 nr. 573, 6 juni 2014 nr. 705, 18 juni 2014 nr. 772, 20 juni 2014 nr. 841, 18 nov 2014 nr. 1449, 5 des 2014 nr. 1543, 23 mars 2015 nr. 281, 29 mai 2015 nr. 560, 18 des 2015 nr. 1786, 22 des 2015 nr. 1838, 23 des 2015 nr. 1844, 24 okt 2016 nr. 1246, 15 des 2016 nr. 1649, 14 des 2016 nr. 1767.
Endres ved forskrift 18 mai 2017 nr. 614 (i kraft 1 juli 2017).
Rettelser: 14.05.2004 (kap. 3 - 49 samt vedlegg lagt inn), 21.07.2004 (flere paragr), 23.07.2004 (§ 2-2 nr. 5), 02.11.2004 (§ 47-1 nr. 3), 24.01.2005 (§ 28-15 nr. 7.2.), 14.09.2005 (§ 25-18 nr 4.1), 24.10.2005 (§ 39-10), 17.07.2006 (flere paragr.), 29.05.2012 (§ 6-3 nr. 1), 20.03.2014 (Vedlegg 1 punkt 9 og 53), 05.07.2014 (§ 26-8 nr. 2.7 plassering av tekst).

Kapitteloversikt: