Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

DatoFOR-1995-01-01-100
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1995 127
Ikrafttredelse01.01.1995
Sist endretFOR-2016-05-12-490
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-08-05-55-§1-3
Kunngjort
KorttittelForskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 1. januar 1995 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 jan 1996 nr. 12, 20 des 2002 nr. 1826, 26 mars 2003 nr. 407, 12 mai 2016 nr. 490.

§ 1.Disse sykdommene er etter lov om vern mot smittsomme sykdommer allmennfarlige smittsomme sykdommer. 
Norsk betegnelseInternasjonal betegnelse
Alvorlig, akutt luftveissyndrom - sarsSevere Acute Respiratory Syndrome - sars
BotulismeBotulism
Chlamydiainfeksjon, genitalGenital Chlamydial infection
DifteriDiphteria
FlekktyfusTyphus fever
GonoreGonorrhoea
GulfeberYellow fever
Hemoragisk feberHemorrhagic fever
Hepatitt A-virusinfeksjonViral hepatitis A
Hepatitt B-virusinfeksjonViral hepatitis B
Hepatitt C-virusinfeksjonViral hepatitis C
Hepatitt D-virusinfeksjonViral hepatitis D
Hepatitt E-virusinfeksjonViral hepatitis E
Hiv-infeksjonHIV infection
KikhostePertussis
KoleraCholera
KopperSmallpox
LegionelloseLegionellosis
LepraLeprosy
MeningokokksykdomMeningococcal disease
Middle East Respiratory Syndrome - mersMiddle East Respiratory Syndrome - mers
MiltbrannAnthrax
ParatyfoidfeberParatyphoid fever
PestPlague
PoliomyelittPoliomyelitis
RabiesRabies
ShigelloseShigellosis
SyfilisSyphilis
TilbakefallsfeberRelapsing fever
TuberkuloseTuberculosis
TyfoidfeberTyphoid fever
Sykdom forårsaket av meticillin-resistente gule stafylokokkerIllness caused by methicillinresistant Staphylococcus areus
Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokkerIllness caused by multi resistant Streptococcus pneumoniae
Sykdom forårsaket av vancomycin-resistente enterokokkerIllness caused by vancomycin resistant enterococci
Sykdom forårsaket av entero patogen E. coli (enterohemoragisk E. coli/EHEC, enteroinvasiv E. coli/EIEC, enteropatogen E. coli/EPEC, enterotoksigen E. coli/ETEC, enteroaggregativ E. coli/EAggEC)Illness caused by enteropathogenic E. coli (enterohaemorrhagic E. coli/EHEC, enteroinvasive E. coli/EIEC, enteropathogenic E. coli/EPEC, enterotoxigenic E. coli/ETEC, enteroaggregative E. coli/EAggEC)
0Endret ved forskrifter 6 jan 1996 nr. 12, 20 des 2002 nr. 1826, 26 mars 2003 nr. 407, 12 mai 2016 nr. 490.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. januar 1995.