Forskrift om kompetansekrav for bruk av særlige undersøkelses- og behandlingsmetoder.

DatoFOR-1995-03-27-276
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1995 348
Ikrafttredelse01.05.1995
Sist endretFOR-2004-01-09-47
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1948-12-10-3-§9, LOV-2001-06-15-75-§19
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av undersøkelsesmetoder mm

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27. mars 1995 med hjemmel i lov 10. desember 1948 nr. 3 om veterinærer § 9, tredje ledd, (jf. lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 19). Endret 9 jan 2004 nr. 47.

§ 1.Bare veterinærer kan bruke ultralydapparat til rektal undersøkelse av dyr.
§ 2.Overtredelse av bestemmelsene gitt i denne forskrift er straffbart, jf. dyrehelsepersonelloven § 37.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 47.
§ 3.Denne forskriften trer i kraft fra 1. mai 1995.