Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

DatoFOR-1995-08-16-1202
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 1113
Ikrafttredelse15.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§13, LOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilbaketrekking av 10-krone

Fastsatt av Norges Bank 16. august 1995 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 13 og § 15.

§ 1.10-kronemynt, utgave 1983, med pregeårene 1983 - 1991, settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel 15. september 1996. Norges Bank er pliktig til å innløse 10-kronemynt, utgave 1983, som innleveres før 15. september 2006.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft 15. september 1995.