Forskrift om tiltak mot mørk ringråte i potet.

DatoFOR-1996-05-14-498
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1996 573
Ikrafttredelse21.05.1996
Sist endret
EndrerFOR-1995-11-17
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1964-03-14-1 jf LOV-2000-06-23-53-§12, FOR-1983-09-12-1602-§4b
Kunngjort
KorttittelForskrift om importforbud nederlandsk potet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. mai 1996 med hjemmel i forskrift av 12. september 1983 nr. 1602 for innførsel av planter og plantedeler til Norge § 4 b pkt. 1. 

1. Det innføres midlertidig importforbud av poteter fra Nederland.
2. Importforbudet trer i kraft 21. mai 1996. Samtidig oppheves innførselsvilkårene fastsatt i brev av 17. november 19951 fra Landbruksdepartementet med ikrafttredelsesdato 20. november 1995.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend