Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

DatoFOR-1996-08-08-800
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 1187
Ikrafttredelse16.09.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§13, LOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilbaketrekking av 50-øre

Fastsatt av Norges Bank 8. august 1996 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 13 og § 15.

§ 1.50-øremynt med diameter 22 mm, preget i årene 1874-1996, settes ut av omløp og opphører å være tvunget betalingsmiddel 16. september 1997.

Norges Bank er pliktig til å innløse mynten inntil 16. september 2007.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft 16. september 1996.