Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

DatoFOR-1996-12-11-1188
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 2018
Ikrafttredelse11.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort
KorttittelForskr om tilbaketrekking av betalingsmidler

Fastsatt av Norges Bank 11. desember 1996 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 15.

§ 1.Følgende pengeseddel settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel ett år etter kunngjøring av denne forskrift i Norsk Lovtidend:

50-kroneseddel av 6. utgave.

Norges bank er pliktig til å innløse 50-kronesedler av 6. utgave som innleveres innen 10 år etter fristens utløp.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.