Forskrift om bidrag til visse helsetjenester

DatoFOR-1997-04-18-332
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1997 749
Ikrafttredelse01.05.1997
Sist endretFOR-2008-11-25-1265 fra 01.01.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-22
Kunngjort
KorttittelForskrift om bidrag til visse helsetjenester

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 18. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-22 andre ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 juli 2002 nr. 848 (bl.a tittel), 21 juni 2006 nr. 680, 25 nov 2008 nr. 1265.

§ 1.Bidrag kan ytes til dekning av utgifter til helsetjenester når utgiftene ikke ellers dekkes etter folketrygdloven eller andre lover.
0Endret ved forskrift 17 juli 2002 nr. 848.
§ 2.Helsedirektoratet fastsetter nærmere retningslinjer for ytelse av bidrag.
0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 680 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 3.Forskriften trer i kraft den 1. mai 1997.