Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

DatoFOR-1997-07-02-896
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 1782
Ikrafttredelse02.07.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler

Fastsatt av Norges Bank 2. juli 1997 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet § 15.

§ 1.100-kroneseddel av utgave VI og 1-kronemynt med pregeår 1877-1996 settes ut av omløp og opphører å være tvungne betalingsmidler ett år etter kunngjøring av denne forskrift i Norsk Lovtidend.

Norges Bank er pliktig til å innløse 100-kronesedler av utgave VI og 1-kronemynt med pregeår 1877-1996 som innleveres innen 10 år etter fristens utløp.

§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.